Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1650200-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 809 Revenue Up
Finansiella kostnader: 2 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 3 Revenue Up
Balansomslutning: 1 108 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 62 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 774 Revenue Up
Justerat eget kapital: 128 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 12 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 11,6% Revenue Down
Omsättning per anställd: 67 Revenue Up
Lönsamhet: 0,4% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 8,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,5% Revenue Up
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Finansiella kostnader: 12
Resultat efter finansnetto: -236
Balansomslutning: 1 092
Omsättningstillgångar: 25
Kortfristiga skulder: 605
Justerat eget kapital: -107
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 14

Nyckeltal

Soliditet: -9,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 220,6%
Balanslikviditet: 4,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -20,5%