Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0917086-6

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 261 Revenue Down
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 25 Revenue Up
Balansomslutning: 98 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 38 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 81 Revenue Up
Justerat eget kapital: 18 Revenue Up
Aktiekapital: 10
Antal anställda: 5 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 18,4% Revenue Up
Omsättning per anställd: 52 Revenue Up
Lönsamhet: 9,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 138,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 46,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 25,5% Revenue Up
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 276
Resultat efter finansnetto: 6
Balansomslutning: 95
Omsättningstillgångar: 48
Kortfristiga skulder: 71
Justerat eget kapital: 24
Aktiekapital: 10
Antal anställda: 5

Nyckeltal

Soliditet: 25,3%
Omsättning per anställd: 55
Lönsamhet: 2,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,0%
Balanslikviditet: 67,6%