Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556490-6203

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201903 201803 201703
Antal månader: 12 12
Omsättning: 17 311 Revenue Up 14 070 Revenue Down 20 888
Finansiella kostnader: 35 Revenue Down 56 Revenue Up 52
Resultat efter finansnetto: 2 260 Revenue Up 2 139 Revenue Down 3 453
Balansomslutning: 20 655 Revenue Down 20 727 Revenue Down 21 103
Omsättningstillgångar: 12 614 Revenue Up 11 439 Revenue Up 10 057
Kortfristiga skulder: 4 671 Revenue Up 4 588 Revenue Up 3 882
Justerat eget kapital: 13 849 Revenue Up 13 830 Revenue Down 14 890
Aktiekapital: 3 550 3 550 3 550
Antal anställda: 4 4 4

Nyckeltal

Soliditet: 67,0% Revenue Up 66,7% Revenue Down 70,6%
Omsättning per anställd: 4 328 Revenue Up 3 518 Revenue Down 5 222
Lönsamhet: 13,1% Revenue Down 15,2% Revenue Down 16,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,3% Revenue Up 15,5% Revenue Down 23,2%
Balanslikviditet: 270,0% Revenue Up 249,3% Revenue Down 259,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,1% Revenue Up 10,6% Revenue Down 16,6%
Bokslut 201903
Antal månader: 12
Omsättning: 17 311
Finansiella kostnader: 35
Resultat efter finansnetto: 2 260
Balansomslutning: 20 655
Omsättningstillgångar: 12 614
Kortfristiga skulder: 4 671
Justerat eget kapital: 13 849
Aktiekapital: 3 550
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 67,0%
Omsättning per anställd: 4 328
Lönsamhet: 13,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,3%
Balanslikviditet: 270,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,1%