Poul Rasmussen Holding A/S
Graham Bells Vej 15,17
DK-8200 Århus N
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 40302325
Fax: +45 87413041

Bokslut 201604
Resultat efter finansnetto: 6 644
Balansomslutning: 259 291
Omsättningstillgångar: 89 244
Kortfristiga skulder: 40 298
Justerat eget kapital: 128 205
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 47

Nyckeltal

Soliditet: 49,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,2%
Balanslikviditet: 221,5%