Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 888 667 342

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712 (koncern) 201612 (koncern)
Omsättning: 0 Revenue Down 47 218 Revenue Down 183 059
Finansiella kostnader: 4 184 Revenue Up 232 Revenue Down 388
Resultat efter finansnetto: 1 867 Revenue Up -295 Revenue Down 7 044
Balansomslutning: 63 955 Revenue Down 93 131 Revenue Down 107 959
Omsättningstillgångar: 55 587 Revenue Down 69 531 Revenue Down 87 245
Kortfristiga skulder: 3 819 Revenue Down 5 265 Revenue Down 17 361
Justerat eget kapital: 60 136 Revenue Down 87 866 Revenue Down 90 597
Aktiekapital: 2 900 2 900 2 900
Antal anställda: 0 0 Revenue Down 56
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 94,0% Revenue Down 94,3% Revenue Up 83,9%
Omsättning per anställd: NaN INF Revenue Up 3 269
Lönsamhet: INF% Revenue Up -0,6% Revenue Down 3,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,1% Revenue Up -0,3% Revenue Down 7,8%
Balanslikviditet: 1.455,5% Revenue Up 1.320,6% Revenue Up 502,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,5% Revenue Up -0,1% Revenue Down 6,9%
Bokslut 201812
Omsättning: 0
Finansiella kostnader: 4 184
Resultat efter finansnetto: 1 867
Balansomslutning: 63 955
Omsättningstillgångar: 55 587
Kortfristiga skulder: 3 819
Justerat eget kapital: 60 136
Aktiekapital: 2 900
Antal anställda: 0
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 94,0%
Omsättning per anställd: NaN
Lönsamhet: INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,1%
Balanslikviditet: 1.455,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,5%