Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0740108-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 420 Revenue Down 428 Revenue Down
Finansiella kostnader: 35 Revenue Up 10 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 70 Revenue Up -28 Revenue Down
Balansomslutning: 5 217 Revenue Down 5 445 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 381 Revenue Down 442 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 144 Revenue Down 174 Revenue Down
Justerat eget kapital: 5 073 Revenue Down 5 165 Revenue Down
Aktiekapital: 115 115
Antal anställda: 1 1 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 97,2% Revenue Up 94,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: 420 Revenue Down 428 Revenue Up
Lönsamhet: 16,7% Revenue Up -6,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,4% Revenue Up -0,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 264,6% Revenue Up 254,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,0% Revenue Up -0,3% Revenue Down
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 420
Finansiella kostnader: 35
Resultat efter finansnetto: 70
Balansomslutning: 5 217
Omsättningstillgångar: 381
Kortfristiga skulder: 144
Justerat eget kapital: 5 073
Aktiekapital: 115
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 97,2%
Omsättning per anställd: 420
Lönsamhet: 16,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,4%
Balanslikviditet: 264,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,0%