Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0580869-0

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201512
Antal månader: 12
Omsättning: 788 Revenue Down
Finansiella kostnader: 4 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -66 Revenue Down
Balansomslutning: 322 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 62 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 172 Revenue Up
Justerat eget kapital: 66 Revenue Down
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 9

Nyckeltal

Soliditet: 20,5% Revenue Down
Omsättning per anställd: 88 Revenue Down
Lönsamhet: -8,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -100,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 36,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -19,3% Revenue Down
Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 738
Finansiella kostnader: 4
Resultat efter finansnetto: -30
Balansomslutning: 231
Omsättningstillgångar: 28
Kortfristiga skulder: 148
Justerat eget kapital: 36
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 15,6%
Lönsamhet: -4,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -83,3%
Balanslikviditet: 18,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -11,3%