Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0839070-1

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 1 151 Revenue Up
Finansiella kostnader: 2 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 127 Revenue Down
Balansomslutning: 545 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 334 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 116 Revenue Up
Justerat eget kapital: 430 Revenue Up
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 78,9% Revenue Down
Omsättning per anställd: 164 Revenue Up
Lönsamhet: 11,0% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 29,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 287,9% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 23,7% Revenue Down
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 1 177
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: 143
Balansomslutning: 588
Omsättningstillgångar: 362
Kortfristiga skulder: 72
Justerat eget kapital: 516
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 87,8%
Omsättning per anställd: 168
Lönsamhet: 12,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,7%
Balanslikviditet: 502,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,7%