Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0982394-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201608
Antal månader: 12
Omsättning: 109 Revenue Up
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: 0 Revenue Down
Balansomslutning: 186 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 31 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 9 Revenue Up
Justerat eget kapital: 177 Revenue Down
Aktiekapital: 3

Nyckeltal

Soliditet: 95,2% Revenue Down
Lönsamhet: 0,0% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 344,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201708
Antal månader: 12
Omsättning: 10
Resultat efter finansnetto: 2
Balansomslutning: 13
Omsättningstillgångar: 1
Kortfristiga skulder: 1
Justerat eget kapital: 12
Aktiekapital: 3

Nyckeltal

Soliditet: 92,3%
Lönsamhet: 20,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,7%
Balanslikviditet: 100,0%