Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0789825-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201605
Antal månader: 12
Omsättning: 8 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -1
Balansomslutning: 615 Revenue Up
Omsättningstillgångar:
Kortfristiga skulder: 593 Revenue Up
Justerat eget kapital: -266 Revenue Down
Aktiekapital: 42

Nyckeltal

Soliditet: -43,3% Revenue Up
Lönsamhet: -12,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,4%
Balanslikviditet:
Bokslut 201705
Antal månader: 12
Omsättning: 6
Resultat efter finansnetto: 0
Balansomslutning: 615
Omsättningstillgångar: 0
Kortfristiga skulder: 593
Justerat eget kapital: -266
Aktiekapital: 42

Nyckeltal

Soliditet: -43,3%
Lönsamhet: 0,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,0%
Balanslikviditet: 0,0%