Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1447537-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201601
Antal månader: 12
Omsättning: 1 015 Revenue Down
Finansiella kostnader: 11 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 16 Revenue Down
Balansomslutning: 341 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 41 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 238 Revenue Up
Justerat eget kapital: 89 Revenue Down
Aktiekapital: 16
Antal anställda: 11 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 26,1% Revenue Down
Omsättning per anställd: 92 Revenue Down
Lönsamhet: 1,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 18,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 17,2% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,9% Revenue Down
Bokslut 201701
Antal månader: 12
Omsättning: 855
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: 3
Balansomslutning: 263
Omsättningstillgångar: 76
Kortfristiga skulder: 210
Justerat eget kapital: 54
Aktiekapital: 16
Antal anställda: 10

Nyckeltal

Soliditet: 20,5%
Omsättning per anställd: 86
Lönsamhet: 0,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,6%
Balanslikviditet: 36,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,8%