Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556285-7663

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201906 201806 201706
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 432 Revenue Up 136 Revenue Down 178
Finansiella kostnader: 0 0 0
Resultat efter finansnetto: 1 Revenue Up -40 Revenue Up -150
Balansomslutning: 1 012 Revenue Up 172 Revenue Up 92
Omsättningstillgångar: 1 012 Revenue Up 172 Revenue Up 92
Kortfristiga skulder: 961 Revenue Up 122 Revenue Up 2
Justerat eget kapital: 51 Revenue Up 50 Revenue Down 90
Aktiekapital: 50 50 50
Antal anställda: 0 Revenue Down 1 1

Nyckeltal

Soliditet: 5,0% Revenue Down 29,1% Revenue Down 97,8%
Omsättning per anställd: INF Revenue Up 136 Revenue Down 178
Lönsamhet: 0,1% Revenue Up -29,4% Revenue Up -84,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,0% Revenue Up -80,0% Revenue Up -166,7%
Balanslikviditet: 105,3% Revenue Down 141,0% Revenue Down 4.600,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,1% Revenue Up -23,3% Revenue Up -163,0%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201906
Antal månader: 12
Omsättning: 1 432
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 1
Balansomslutning: 1 012
Omsättningstillgångar: 1 012
Kortfristiga skulder: 961
Justerat eget kapital: 51
Aktiekapital: 50
Antal anställda: 0

Nyckeltal

Soliditet: 5,0%
Omsättning per anställd: INF
Lönsamhet: 0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,0%
Balanslikviditet: 105,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,1%