Orke Oy
PL 89
FI-90401 Oulu
Besöksadress:
Voudintie 3
FI-90400 Oulu
Kommun: Uleåborg
Län: Norra Finland
Fax: +358 (0)207611600

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Resultat efter finansnetto: -7
Balansomslutning: 289
Omsättningstillgångar: 18
Kortfristiga skulder: 61
Justerat eget kapital: 228
Aktiekapital: 26

Nyckeltal

Soliditet: 78,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -3,1%
Balanslikviditet: 29,5%