Ole Grønkjær ApS
Avedøreholmen 74
DK-2650 Hvidovre
Kommun: Hvidovre
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 36179493
Fax: +45 36468071

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 1 765
Balansomslutning: 14 465
Omsättningstillgångar: 8 375
Kortfristiga skulder: 2 924
Justerat eget kapital: 11 469
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 19

Nyckeltal

Soliditet: 79,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,4%
Balanslikviditet: 286,4%