Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 984 669 151

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201912 201812 201712
Omsättning: 571 249 Revenue Up 546 418 Revenue Up 539 115
Finansiella kostnader: 7 925 Revenue Up 1 915 Revenue Down 15 236
Resultat efter finansnetto: 98 035 Revenue Down 241 174 Revenue Up 171 182
Balansomslutning: 506 253 Revenue Up 449 469 Revenue Down 623 267
Omsättningstillgångar: 338 236 Revenue Up 286 515 Revenue Down 454 108
Kortfristiga skulder: 419 614 Revenue Up 347 362 Revenue Down 461 829
Justerat eget kapital: 68 725 Revenue Down 81 156 Revenue Up 63 719
Aktiekapital: 1 546 1 546 1 546
Antal anställda: 106 Revenue Up 104 Revenue Down 261
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 13,6% Revenue Down 18,1% Revenue Up 10,2%
Omsättning per anställd: 5 389 Revenue Up 5 254 Revenue Up 2 066
Lönsamhet: 17,2% Revenue Down 44,1% Revenue Up 31,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 142,6% Revenue Down 297,2% Revenue Up 268,7%
Balanslikviditet: 80,6% Revenue Down 82,5% Revenue Down 98,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 20,9% Revenue Down 54,1% Revenue Up 29,9%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201912
Omsättning: 571 249
Finansiella kostnader: 7 925
Resultat efter finansnetto: 98 035
Balansomslutning: 506 253
Omsättningstillgångar: 338 236
Kortfristiga skulder: 419 614
Justerat eget kapital: 68 725
Aktiekapital: 1 546
Antal anställda: 106
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 13,6%
Omsättning per anställd: 5 389
Lönsamhet: 17,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 142,6%
Balanslikviditet: 80,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 20,9%