OT-Europly ApS
Østre Industrivej 3
DK-6731 Tjæreborg
Kommun: Esbjerg
Län: Region Syddanmark
Telefon: +45 75136344
Fax: +45 75137248

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: -428
Balansomslutning: 6 819
Omsättningstillgångar: 5 811
Kortfristiga skulder: 5 103
Justerat eget kapital: 1 617
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 23,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -26,5%
Balanslikviditet: 113,9%