OSM Aviation A/S
Lyskær 3,C
DK-2730 Herlev
Kommun: Herlev
Län: Region Huvudstaden

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 12
Balansomslutning: 4 394
Omsättningstillgångar: 4 394
Kortfristiga skulder: 528
Justerat eget kapital: 3 866
Aktiekapital: 4 000
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 88,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,3%
Balanslikviditet: 832,2%