OP-Asuntoluottopankki Oyj
PL 308
FI-00101 Helsinki
Besöksadress:
Gebhardinaukio 1
FI-00510 Helsinki
Kommun: Helsingfors
Län: Södra Finland
Telefon: +358 (0)94041
Fax: +358 (0)94042620

Bokslut 201412
Antal månader: 12
Resultat efter finansnetto: 18 277
Balansomslutning: 9 802 546
Justerat eget kapital: 356 459
Aktiekapital: 60 000

Nyckeltal

Soliditet: 3,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,1%