Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556187-1012

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 855 650 Revenue Up 755 059 Revenue Up
Finansiella kostnader: 834 Revenue Up 632 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 121 438 Revenue Up 104 228 Revenue Up
Balansomslutning: 273 263 Revenue Up 230 459 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 268 421 Revenue Up 225 396 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 229 460 Revenue Up 196 089 Revenue Up
Justerat eget kapital: 42 867 Revenue Up 34 143 Revenue Up
Aktiekapital: 2 000 2 000
Antal anställda: 159 Revenue Up 153 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 15,7% Revenue Up 14,8% Revenue Down
Omsättning per anställd: 5 381 Revenue Up 4 935 Revenue Up
Lönsamhet: 14,2% Revenue Up 13,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 283,3% Revenue Down 305,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 117,0% Revenue Up 114,9% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 44,7% Revenue Down 45,5% Revenue Down
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 855 650
Finansiella kostnader: 834
Resultat efter finansnetto: 121 438
Balansomslutning: 273 263
Omsättningstillgångar: 268 421
Kortfristiga skulder: 229 460
Justerat eget kapital: 42 867
Aktiekapital: 2 000
Antal anställda: 159

Nyckeltal

Soliditet: 15,7%
Omsättning per anställd: 5 381
Lönsamhet: 14,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 283,3%
Balanslikviditet: 117,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 44,7%