Exportera

Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilä Oy

Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0356915-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 933 Revenue Down 960 Revenue Down
Finansiella kostnader: 11 Revenue Up 1 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 78 Revenue Down 104 Revenue Down
Balansomslutning: 763 Revenue Down 775 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 620 Revenue Down 641 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 353 Revenue Down 405 Revenue Up
Justerat eget kapital: 411 Revenue Up 371 Revenue Up
Aktiekapital: 230 230
Antal anställda: 32 Revenue Up 27 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 53,9% Revenue Up 47,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: 29 Revenue Down 36 Revenue Up
Lönsamhet: 8,4% Revenue Down 10,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 19,0% Revenue Down 28,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 175,6% Revenue Up 158,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,7% Revenue Down 13,5% Revenue Down
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 933
Finansiella kostnader: 11
Resultat efter finansnetto: 78
Balansomslutning: 763
Omsättningstillgångar: 620
Kortfristiga skulder: 353
Justerat eget kapital: 411
Aktiekapital: 230
Antal anställda: 32

Nyckeltal

Soliditet: 53,9%
Omsättning per anställd: 29
Lönsamhet: 8,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 19,0%
Balanslikviditet: 175,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,7%