Exportera

Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilä Oy

Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0356915-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 960 Revenue Down
Finansiella kostnader: 1 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 104 Revenue Down
Balansomslutning: 775 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 641 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 405 Revenue Up
Justerat eget kapital: 371 Revenue Up
Aktiekapital: 230
Antal anställda: 27 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 47,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: 36 Revenue Up
Lönsamhet: 10,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 28,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 158,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 13,5% Revenue Down
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 933
Finansiella kostnader: 11
Resultat efter finansnetto: 78
Balansomslutning: 763
Omsättningstillgångar: 620
Kortfristiga skulder: 353
Justerat eget kapital: 411
Aktiekapital: 230
Antal anställda: 32

Nyckeltal

Soliditet: 53,9%
Omsättning per anställd: 29
Lönsamhet: 8,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 19,0%
Balanslikviditet: 175,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,7%