Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 951 750 387

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201612 (koncern)
Omsättning: 34 875 Revenue Up
Finansiella kostnader: 25 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 428 Revenue Up
Balansomslutning: 29 557 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 23 741 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 9 565 Revenue Up
Justerat eget kapital: 19 932 Revenue Up
Aktiekapital: 12 050
Antal anställda: 34
Antal ägare: 0 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 67,4% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 026 Revenue Up
Lönsamhet: 1,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,1% Revenue Up
Balanslikviditet: 248,2% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,5% Revenue Up
Bokslut 201812
Omsättning: 37 045
Finansiella kostnader: 463
Resultat efter finansnetto: 1 548
Balansomslutning: 28 490
Omsättningstillgångar: 23 004
Kortfristiga skulder: 9 133
Justerat eget kapital: 19 297
Aktiekapital: 9 450
Antal anställda: 0
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 67,7%
Omsättning per anställd: INF
Lönsamhet: 4,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,0%
Balanslikviditet: 251,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,1%