Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556139-4817

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201808 201708 201608
Antal månader: 12 12
Omsättning: 33 612 Revenue Down 33 782 Revenue Up 33 507
Finansiella kostnader: 6 Revenue Down 15 Revenue Up 13
Resultat efter finansnetto: 819 Revenue Down 857 Revenue Up -830
Balansomslutning: 7 393 Revenue Up 6 415 Revenue Up 5 778
Omsättningstillgångar: 4 597 Revenue Up 3 242 Revenue Up 2 409
Kortfristiga skulder: 5 147 Revenue Up 4 629 Revenue Down 4 827
Justerat eget kapital: 1 980 Revenue Up 1 555 Revenue Up 849
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 37 Revenue Up 36 Revenue Down 38

Nyckeltal

Soliditet: 26,8% Revenue Up 24,2% Revenue Up 14,7%
Omsättning per anställd: 908 Revenue Down 938 Revenue Up 882
Lönsamhet: 2,4% Revenue Down 2,5% Revenue Up -2,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 41,4% Revenue Down 55,1% Revenue Up -97,8%
Balanslikviditet: 89,3% Revenue Up 70,0% Revenue Up 49,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,2% Revenue Down 13,6% Revenue Up -14,1%
Bokslut 201808
Antal månader: 12
Omsättning: 33 612
Finansiella kostnader: 6
Resultat efter finansnetto: 819
Balansomslutning: 7 393
Omsättningstillgångar: 4 597
Kortfristiga skulder: 5 147
Justerat eget kapital: 1 980
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 37

Nyckeltal

Soliditet: 26,8%
Omsättning per anställd: 908
Lönsamhet: 2,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 41,4%
Balanslikviditet: 89,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,2%