Norgani Hotels AS
Postboks 1350 Vika
NO-0113 Oslo
Besöksadress:
Fridtjof Nansens plass 4
NO-0160 Oslo
Kommun: Oslo
Län: Oslo
Telefon: +47 22330550
Fax: +47 22330551

Bokslut 201612
Omsättning: 1 310 000
Finansiella kostnader: 227 000
Resultat efter finansnetto: 668 000
Balansomslutning: 10 014 000
Omsättningstillgångar: 1 068 000
Kortfristiga skulder: 390 000
Justerat eget kapital: 3 624 000
Aktiekapital: 2 160 000
Antal anställda: 91
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 36,2%
Omsättning per anställd: 14 396
Lönsamhet: 51,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 18,4%
Balanslikviditet: 273,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,9%