Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556122-5607

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 139 920 Revenue Up 136 883 Revenue Up
Finansiella kostnader: 112 Revenue Down 122 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 7 049 Revenue Down 9 153 Revenue Down
Balansomslutning: 93 139 Revenue Down 94 081 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 53 066 Revenue Up 49 568 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 42 203 Revenue Down 42 386 Revenue Up
Justerat eget kapital: 46 540 Revenue Down 47 145 Revenue Up
Aktiekapital: 800 800
Antal anställda: 48 Revenue Up 46 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 50,0% Revenue Down 50,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: 2 915 Revenue Down 2 976 Revenue Up
Lönsamhet: 5,0% Revenue Down 6,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,1% Revenue Down 19,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 125,7% Revenue Up 116,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,7% Revenue Down 9,9% Revenue Down
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 139 920
Finansiella kostnader: 112
Resultat efter finansnetto: 7 049
Balansomslutning: 93 139
Omsättningstillgångar: 53 066
Kortfristiga skulder: 42 203
Justerat eget kapital: 46 540
Aktiekapital: 800
Antal anställda: 48

Nyckeltal

Soliditet: 50,0%
Omsättning per anställd: 2 915
Lönsamhet: 5,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,1%
Balanslikviditet: 125,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,7%