Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556122-5607

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 138 299 Revenue Down 139 920 Revenue Up 136 883
Finansiella kostnader: 47 Revenue Down 112 Revenue Down 122
Resultat efter finansnetto: 5 666 Revenue Down 7 049 Revenue Down 9 153
Balansomslutning: 91 547 Revenue Down 93 139 Revenue Down 94 081
Omsättningstillgångar: 45 350 Revenue Down 53 066 Revenue Up 49 568
Kortfristiga skulder: 36 567 Revenue Down 42 203 Revenue Down 42 386
Justerat eget kapital: 50 848 Revenue Up 46 540 Revenue Down 47 145
Aktiekapital: 800 800 800
Antal anställda: 48 48 Revenue Up 46

Nyckeltal

Soliditet: 55,5% Revenue Up 50,0% Revenue Down 50,1%
Omsättning per anställd: 2 881 Revenue Down 2 915 Revenue Down 2 976
Lönsamhet: 4,1% Revenue Down 5,0% Revenue Down 6,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,1% Revenue Down 15,1% Revenue Down 19,4%
Balanslikviditet: 124,0% Revenue Down 125,7% Revenue Up 116,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,2% Revenue Down 7,7% Revenue Down 9,9%
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 138 299
Finansiella kostnader: 47
Resultat efter finansnetto: 5 666
Balansomslutning: 91 547
Omsättningstillgångar: 45 350
Kortfristiga skulder: 36 567
Justerat eget kapital: 50 848
Aktiekapital: 800
Antal anställda: 48

Nyckeltal

Soliditet: 55,5%
Omsättning per anställd: 2 881
Lönsamhet: 4,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,1%
Balanslikviditet: 124,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,2%