Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 979 574 193

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712 201612
Omsättning: 179 543 Revenue Up 94 356 Revenue Up 79 623
Finansiella kostnader: 495 Revenue Up 339 Revenue Up 327
Resultat efter finansnetto: 20 967 Revenue Up 6 887 Revenue Up 6 721
Balansomslutning: 64 394 Revenue Up 26 760 Revenue Up 23 164
Omsättningstillgångar: 63 269 Revenue Up 21 609 Revenue Up 17 387
Kortfristiga skulder: 38 584 Revenue Up 9 671 Revenue Down 10 912
Justerat eget kapital: 25 810 Revenue Up 12 429 Revenue Up 8 474
Aktiekapital: 266 Revenue Up 200 200
Antal anställda: 7
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 40,1% Revenue Down 46,4% Revenue Up 36,6%
Omsättning per anställd: 11 375
Lönsamhet: 11,7% Revenue Up 7,3% Revenue Down 8,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 81,2% Revenue Up 55,4% Revenue Down 79,3%
Balanslikviditet: 164,0% Revenue Down 223,4% Revenue Up 159,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 33,3% Revenue Up 27,0% Revenue Down 30,4%
Bokslut 201812
Omsättning: 179 543
Finansiella kostnader: 495
Resultat efter finansnetto: 20 967
Balansomslutning: 64 394
Omsättningstillgångar: 63 269
Kortfristiga skulder: 38 584
Justerat eget kapital: 25 810
Aktiekapital: 266
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 40,1%
Lönsamhet: 11,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 81,2%
Balanslikviditet: 164,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 33,3%