Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 979 574 193

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201712 201612
Omsättning: 94 356 Revenue Up 79 623 Revenue Up
Finansiella kostnader: 339 Revenue Up 327 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 6 887 Revenue Up 6 721 Revenue Down
Balansomslutning: 26 760 Revenue Up 23 164 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 21 609 Revenue Up 17 387 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 9 671 Revenue Down 10 912 Revenue Up
Justerat eget kapital: 12 429 Revenue Up 8 474 Revenue Down
Aktiekapital: 200 200
Antal anställda: 7 Revenue Up
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 46,4% Revenue Up 36,6% Revenue Down
Omsättning per anställd: 11 375 Revenue Down
Lönsamhet: 7,3% Revenue Down 8,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 55,4% Revenue Down 79,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 223,4% Revenue Up 159,3% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 27,0% Revenue Down 30,4% Revenue Down
Bokslut 201712
Omsättning: 94 356
Finansiella kostnader: 339
Resultat efter finansnetto: 6 887
Balansomslutning: 26 760
Omsättningstillgångar: 21 609
Kortfristiga skulder: 9 671
Justerat eget kapital: 12 429
Aktiekapital: 200
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 46,4%
Lönsamhet: 7,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 55,4%
Balanslikviditet: 223,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 27,0%