Nordic Blue Invest A/S
Philip Heymans Alle 3,4
DK-2900 Hellerup
Kommun: Gentofte
Län: Region Huvudstaden

Bokslut 201506
Resultat efter finansnetto: -1 239
Balansomslutning: 4 069
Omsättningstillgångar: 4 064
Kortfristiga skulder: 3 802
Justerat eget kapital: 267
Aktiekapital: 17 674
Antal anställda: 31

Nyckeltal

Soliditet: 6,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -464,0%
Balanslikviditet: 106,9%