Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556308-7641

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 251 547 Revenue Up 237 641 Revenue Up
Finansiella kostnader: 760 Revenue Up 509 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 13 623 Revenue Up 10 910 Revenue Down
Balansomslutning: 172 759 Revenue Up 125 172 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 109 652 Revenue Up 100 130 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 95 889 Revenue Up 71 246 Revenue Up
Justerat eget kapital: 51 052 Revenue Down 53 909 Revenue Down
Aktiekapital: 1 000 1 000
Antal anställda: 67 Revenue Down 68 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 29,6% Revenue Down 43,1% Revenue Down
Omsättning per anställd: 3 754 Revenue Up 3 495 Revenue Up
Lönsamhet: 5,4% Revenue Up 4,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 26,7% Revenue Up 20,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 114,4% Revenue Down 140,5% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,3% Revenue Down 9,1% Revenue Down
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 251 547
Finansiella kostnader: 760
Resultat efter finansnetto: 13 623
Balansomslutning: 172 759
Omsättningstillgångar: 109 652
Kortfristiga skulder: 95 889
Justerat eget kapital: 51 052
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 67

Nyckeltal

Soliditet: 29,6%
Omsättning per anställd: 3 754
Lönsamhet: 5,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 26,7%
Balanslikviditet: 114,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,3%