Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556210-0239

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201712 201612 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 166 849 Revenue Up 165 207 Revenue Up
- varav export:
Total utlandsförsäljning:
Finansiella kostnader: 597 Revenue Up 489 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 8 200 Revenue Down 8 993 Revenue Up
Balansomslutning: 148 849 Revenue Up 119 353 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 119 466 Revenue Up 119 287 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 57 755 Revenue Up 30 624 Revenue Up
Justerat eget kapital: 53 685 Revenue Up 48 314 Revenue Up
Aktiekapital: 3 000 3 000
Antal anställda: 49 Revenue Down 53 Revenue Up
Antal ägare:

Nyckeltal

Soliditet: 36,1% Revenue Down 40,5% Revenue Up
Omsättning per anställd: 3 405 Revenue Up 3 117 Revenue Down
Lönsamhet: 4,9% Revenue Down 5,4% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,3% Revenue Down 18,6% Revenue Down
Balanslikviditet: 206,8% Revenue Down 389,5% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,9% Revenue Down 7,9% Revenue Up
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 166 849
Finansiella kostnader: 597
Resultat efter finansnetto: 8 200
Balansomslutning: 148 849
Omsättningstillgångar: 119 466
Kortfristiga skulder: 57 755
Justerat eget kapital: 53 685
Aktiekapital: 3 000
Antal anställda: 49

Nyckeltal

Soliditet: 36,1%
Omsättning per anställd: 3 405
Lönsamhet: 4,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,3%
Balanslikviditet: 206,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,9%