Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556243-8001

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 155 268 Revenue Up 124 595 Revenue Up
Finansiella kostnader: 51 097 Revenue Up 29 474 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 2 650 101 Revenue Up 1 472 044 Revenue Up
Balansomslutning: 14 110 170 Revenue Up 14 020 160 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 156 563 Revenue Up 68 715 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 7 304 300 Revenue Up 7 251 501 Revenue Down
Justerat eget kapital: 6 783 199 Revenue Up 6 753 789 Revenue Up
Aktiekapital: 241 281 241 281
Antal anställda: 15 15

Nyckeltal

Soliditet: 48,1% Revenue Down 48,2% Revenue Up
Omsättning per anställd: 10 351 Revenue Up 8 306 Revenue Up
Lönsamhet: 1.706,8% Revenue Up 1.181,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 39,1% Revenue Up 21,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 2,1% Revenue Up 0,9% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 19,1% Revenue Up 10,7% Revenue Up
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 155 268
Finansiella kostnader: 51 097
Resultat efter finansnetto: 2 650 101
Balansomslutning: 14 110 170
Omsättningstillgångar: 156 563
Kortfristiga skulder: 7 304 300
Justerat eget kapital: 6 783 199
Aktiekapital: 241 281
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 48,1%
Omsättning per anställd: 10 351
Lönsamhet: 1.706,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 39,1%
Balanslikviditet: 2,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 19,1%