Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1494494-2

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 1 696 Revenue Up
Finansiella kostnader: 6 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 86 Revenue Up
Balansomslutning: 1 568 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 100 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 199 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 370 Revenue Up
Aktiekapital: 168
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 87,4% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 5,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 50,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,9% Revenue Up
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 1 834
Finansiella kostnader: 8
Resultat efter finansnetto: 279
Balansomslutning: 1 922
Omsättningstillgångar: 134
Kortfristiga skulder: 329
Justerat eget kapital: 1 592
Aktiekapital: 168
Antal anställda: 14

Nyckeltal

Soliditet: 82,8%
Omsättning per anställd: 131
Lönsamhet: 15,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 17,5%
Balanslikviditet: 40,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,9%