NCR Danmark A/S
Rued Langgaards Vej 8,4
DK-2300 København S
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 70239600
Fax: +45 70239170

Bokslut 201512
Antal anställda: 53

Nyckeltal