Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0289080-1

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 1 316 Revenue Up
Finansiella kostnader: 9 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 2 Revenue Down
Balansomslutning: 1 096 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 137 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 301 Revenue Up
Justerat eget kapital: 288 Revenue Up
Aktiekapital: 94
Antal anställda: 13

Nyckeltal

Soliditet: 26,3% Revenue Down
Omsättning per anställd: 101 Revenue Up
Lönsamhet: 0,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 45,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,0% Revenue Down
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 1 407
Finansiella kostnader: 9
Resultat efter finansnetto: 47
Balansomslutning: 1 035
Omsättningstillgångar: 140
Kortfristiga skulder: 321
Justerat eget kapital: 334
Aktiekapital: 94
Antal anställda: 13

Nyckeltal

Soliditet: 32,3%
Omsättning per anställd: 108
Lönsamhet: 3,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,1%
Balanslikviditet: 43,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,4%