Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556643-6100

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201804 201704 201604
Antal månader: 12 12
Omsättning: 18 479 Revenue Up 17 410 Revenue Up 17 082
Finansiella kostnader: 246 Revenue Up 185 Revenue Up 165
Resultat efter finansnetto: 1 243 Revenue Up 181 Revenue Down 647
Balansomslutning: 15 668 Revenue Up 12 571 Revenue Down 15 272
Omsättningstillgångar: 6 077 Revenue Up 5 100 Revenue Down 6 742
Kortfristiga skulder: 5 786 Revenue Up 4 903 Revenue Down 5 585
Justerat eget kapital: 4 550 Revenue Up 3 834 Revenue Down 4 507
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 18 18 Revenue Up 17

Nyckeltal

Soliditet: 29,0% Revenue Down 30,5% Revenue Up 29,5%
Omsättning per anställd: 1 027 Revenue Up 967 Revenue Down 1 005
Lönsamhet: 6,7% Revenue Up 1,0% Revenue Down 3,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,3% Revenue Up 4,7% Revenue Down 14,4%
Balanslikviditet: 105,0% Revenue Up 104,0% Revenue Down 120,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,5% Revenue Up 2,9% Revenue Down 5,3%
Bokslut 201804
Antal månader: 12
Omsättning: 18 479
Finansiella kostnader: 246
Resultat efter finansnetto: 1 243
Balansomslutning: 15 668
Omsättningstillgångar: 6 077
Kortfristiga skulder: 5 786
Justerat eget kapital: 4 550
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 18

Nyckeltal

Soliditet: 29,0%
Omsättning per anställd: 1 027
Lönsamhet: 6,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,3%
Balanslikviditet: 105,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,5%