Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556244-3050

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern) 201612 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 303 871 Revenue Up 301 763 Revenue Up 242 355
Finansiella kostnader: 6 473 Revenue Up 5 157 Revenue Down 5 893
Resultat efter finansnetto: 35 158 Revenue Down 69 628 Revenue Up 60 571
Balansomslutning: 192 508 Revenue Down 200 250 Revenue Up 179 305
Omsättningstillgångar: 189 937 Revenue Down 193 912 Revenue Up 176 489
Kortfristiga skulder: 82 413 Revenue Down 85 642 Revenue Up 74 890
Justerat eget kapital: 110 095 Revenue Down 114 608 Revenue Up 104 415
Aktiekapital: 3 834 Revenue Up 3 816 Revenue Up 3 728
Antal anställda: 157 Revenue Up 134 Revenue Up 118

Nyckeltal

Soliditet: 57,2% 57,2% Revenue Down 58,2%
Omsättning per anställd: 1 935 Revenue Down 2 252 Revenue Up 2 054
Lönsamhet: 11,6% Revenue Down 23,1% Revenue Down 25,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 31,9% Revenue Down 60,8% Revenue Up 58,0%
Balanslikviditet: 230,5% Revenue Up 226,4% Revenue Down 235,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,6% Revenue Down 37,3% Revenue Up 37,1%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 303 871
Finansiella kostnader: 6 473
Resultat efter finansnetto: 35 158
Balansomslutning: 192 508
Omsättningstillgångar: 189 937
Kortfristiga skulder: 82 413
Justerat eget kapital: 110 095
Aktiekapital: 3 834
Antal anställda: 157

Nyckeltal

Soliditet: 57,2%
Omsättning per anställd: 1 935
Lönsamhet: 11,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 31,9%
Balanslikviditet: 230,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,6%