Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0954501-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201605
Antal månader: 12
Omsättning: 1 924 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 146 Revenue Up
Balansomslutning: 374 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 302 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 114 Revenue Down
Justerat eget kapital: 261 Revenue Up
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 69,8% Revenue Up
Lönsamhet: 7,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 55,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 264,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 39,3% Revenue Up
Bokslut 201705
Antal månader: 12
Omsättning: 582
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: -47
Balansomslutning: 317
Omsättningstillgångar: 268
Kortfristiga skulder: 103
Justerat eget kapital: 215
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 67,8%
Lönsamhet: -8,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -21,9%
Balanslikviditet: 260,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -14,5%