Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0975893-4

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201602
Antal månader: 12
Omsättning: 2 331 Revenue Down
Finansiella kostnader: 16 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -85 Revenue Down
Balansomslutning: 989 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 16 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 699 Revenue Up
Justerat eget kapital: 290 Revenue Down
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 29,3% Revenue Down
Lönsamhet: -3,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -29,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 2,3% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -7,0% Revenue Down
Bokslut 201708
Antal månader: 18
Omsättning: 2 526
Finansiella kostnader: 26
Resultat efter finansnetto: -326
Balansomslutning: 479
Omsättningstillgångar: 49
Kortfristiga skulder: 516
Justerat eget kapital: -37
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: -7,7%
Lönsamhet: -12,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 881,1%
Balanslikviditet: 9,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -62,6%