Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556321-3924

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 50 805 Revenue Up 42 278 Revenue Up 40 256
Finansiella kostnader: 276 Revenue Up 262 Revenue Up 220
Resultat efter finansnetto: 3 966 Revenue Up 890 Revenue Down 1 515
Balansomslutning: 60 020 Revenue Down 62 369 Revenue Up 62 068
Omsättningstillgångar: 56 115 Revenue Down 57 890 Revenue Up 56 378
Kortfristiga skulder: 7 637 Revenue Down 10 396 Revenue Up 8 084
Justerat eget kapital: 51 534 Revenue Up 51 081 Revenue Down 53 024
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 11 Revenue Up 10 10

Nyckeltal

Soliditet: 85,9% Revenue Up 81,9% Revenue Down 85,4%
Omsättning per anställd: 4 619 Revenue Up 4 228 Revenue Up 4 026
Lönsamhet: 7,8% Revenue Up 2,1% Revenue Down 3,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,7% Revenue Up 1,7% Revenue Down 2,9%
Balanslikviditet: 734,8% Revenue Up 556,8% Revenue Down 697,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,1% Revenue Up 1,8% Revenue Down 2,8%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 50 805
Finansiella kostnader: 276
Resultat efter finansnetto: 3 966
Balansomslutning: 60 020
Omsättningstillgångar: 56 115
Kortfristiga skulder: 7 637
Justerat eget kapital: 51 534
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 11

Nyckeltal

Soliditet: 85,9%
Omsättning per anställd: 4 619
Lönsamhet: 7,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,7%
Balanslikviditet: 734,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,1%