Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556076-0497

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 35 623 Revenue Up 27 132 Revenue Up
Finansiella kostnader: 28 Revenue Down 55 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 4 096 Revenue Up 2 913 Revenue Up
Balansomslutning: 21 927 Revenue Up 16 531 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 19 750 Revenue Up 15 230 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 9 069 Revenue Up 6 934 Revenue Up
Justerat eget kapital: 12 300 Revenue Up 9 272 Revenue Up
Aktiekapital: 500 500
Antal anställda: 15 Revenue Up 13 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 56,1% 56,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: 2 375 Revenue Up 2 087 Revenue Down
Lönsamhet: 11,5% Revenue Up 10,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 33,3% Revenue Up 31,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 217,8% Revenue Down 219,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,8% Revenue Up 18,0% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 35 623
Finansiella kostnader: 28
Resultat efter finansnetto: 4 096
Balansomslutning: 21 927
Omsättningstillgångar: 19 750
Kortfristiga skulder: 9 069
Justerat eget kapital: 12 300
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 56,1%
Omsättning per anställd: 2 375
Lönsamhet: 11,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 33,3%
Balanslikviditet: 217,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,8%