Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556528-4329

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 48 146 Revenue Up 45 998 Revenue Up
Finansiella kostnader: 5 020 Revenue Down 5 147 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 6 651 Revenue Down 6 681 Revenue Up
Balansomslutning: 223 929 Revenue Up 215 554 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 25 311 Revenue Up 16 647 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 16 932 Revenue Up 14 499 Revenue Up
Justerat eget kapital: 22 540 Revenue Up 18 443 Revenue Up
Aktiekapital: 3 000 3 000
Antal anställda: 14 14

Nyckeltal

Soliditet: 10,1% Revenue Up 8,6% Revenue Up
Omsättning per anställd: 3 439 Revenue Up 3 286 Revenue Up
Lönsamhet: 13,8% Revenue Down 14,5% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 29,5% Revenue Down 36,2% Revenue Up
Balanslikviditet: 149,5% Revenue Up 114,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,2% Revenue Down 5,5% Revenue Up
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 48 146
Finansiella kostnader: 5 020
Resultat efter finansnetto: 6 651
Balansomslutning: 223 929
Omsättningstillgångar: 25 311
Kortfristiga skulder: 16 932
Justerat eget kapital: 22 540
Aktiekapital: 3 000
Antal anställda: 14

Nyckeltal

Soliditet: 10,1%
Omsättning per anställd: 3 439
Lönsamhet: 13,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 29,5%
Balanslikviditet: 149,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,2%