Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556427-2812

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 7 706 000 Revenue Up 6 965 000 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 088 000 Revenue Up 819 000 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 1 073 000 Revenue Down 1 713 000 Revenue Down
Balansomslutning: 43 008 000 Revenue Up 37 671 000 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 6 855 000 Revenue Up 3 486 000 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 10 235 000 Revenue Up 5 226 000 Revenue Down
Justerat eget kapital: 8 393 000 Revenue Up 8 212 000 Revenue Down
Aktiekapital: 365 000 365 000
Antal anställda: 52 Revenue Down 78 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 19,5% Revenue Down 21,8% Revenue Down
Omsättning per anställd: 148 192 Revenue Up 89 295 Revenue Up
Lönsamhet: 13,9% Revenue Down 24,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,8% Revenue Down 20,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 67,0% Revenue Up 66,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,0% Revenue Down 6,7% Revenue Down
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 7 706 000
Finansiella kostnader: 1 088 000
Resultat efter finansnetto: 1 073 000
Balansomslutning: 43 008 000
Omsättningstillgångar: 6 855 000
Kortfristiga skulder: 10 235 000
Justerat eget kapital: 8 393 000
Aktiekapital: 365 000
Antal anställda: 52

Nyckeltal

Soliditet: 19,5%
Omsättning per anställd: 148 192
Lönsamhet: 13,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,8%
Balanslikviditet: 67,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,0%