Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK11764142

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201809 201709
Omsättning: 0 0
Resultat efter finansnetto: 370 Revenue Down 432 Revenue Up
Balansomslutning: 5 261 Revenue Down 5 383 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 043 Revenue Down 5 216 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 572 Revenue Down 2 073 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 563 Revenue Up 2 277 Revenue Up
Aktiekapital: 500 500
Antal anställda: 7 7

Nyckeltal

Soliditet: 48,7% Revenue Up 42,3% Revenue Up
Omsättning per anställd: 0 0
Lönsamhet: INF% INF% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,4% Revenue Down 19,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 320,8% Revenue Up 251,6% Revenue Down
Bokslut 201809
Omsättning: 0
Resultat efter finansnetto: 370
Balansomslutning: 5 261
Omsättningstillgångar: 5 043
Kortfristiga skulder: 1 572
Justerat eget kapital: 2 563
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 48,7%
Omsättning per anställd: 0
Lönsamhet: INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,4%
Balanslikviditet: 320,8%