Manniche A/S
Søndre Ringvej 35
DK-2605 Brøndby
Kommun: Bröndby
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 70158040
Fax: +45 43426015

Bokslut 201509
Resultat efter finansnetto: 658
Balansomslutning: 15 763
Omsättningstillgångar: 14 063
Kortfristiga skulder: 13 897
Justerat eget kapital: 1 693
Aktiekapital: 600
Antal anställda: 27

Nyckeltal

Soliditet: 10,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 38,9%
Balanslikviditet: 101,2%