Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556114-0798

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 10 539 Revenue Up 10 107 Revenue Up 8 743
Finansiella kostnader: 123 Revenue Up 105 Revenue Up 75
Resultat efter finansnetto: -826 Revenue Down 1 304 Revenue Up 1 127
Balansomslutning: 11 443 Revenue Down 12 379 Revenue Up 10 523
Omsättningstillgångar: 4 910 Revenue Down 5 401 Revenue Up 4 522
Kortfristiga skulder: 4 528 Revenue Up 3 869 Revenue Up 3 295
Justerat eget kapital: 1 685 Revenue Down 3 234 Revenue Up 2 921
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 6 Revenue Up 5 5

Nyckeltal

Soliditet: 14,7% Revenue Down 26,1% Revenue Down 27,8%
Omsättning per anställd: 1 756 Revenue Down 2 021 Revenue Up 1 749
Lönsamhet: -7,8% Revenue Down 12,9% 12,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -49,0% Revenue Down 40,3% Revenue Up 38,6%
Balanslikviditet: 108,4% Revenue Down 139,6% Revenue Up 137,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -6,1% Revenue Down 11,4% 11,4%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 10 539
Finansiella kostnader: 123
Resultat efter finansnetto: -826
Balansomslutning: 11 443
Omsättningstillgångar: 4 910
Kortfristiga skulder: 4 528
Justerat eget kapital: 1 685
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 14,7%
Omsättning per anställd: 1 756
Lönsamhet: -7,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -49,0%
Balanslikviditet: 108,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -6,1%