Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556216-9267

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 536 948 Revenue Up 498 667 Revenue Down
Finansiella kostnader: 560 Revenue Up 495 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -362 Revenue Up -456 Revenue Down
Balansomslutning: 83 876 Revenue Up 75 333 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 78 587 Revenue Up 69 399 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 58 002 Revenue Up 48 614 Revenue Down
Justerat eget kapital: 25 284 Revenue Down 25 635 Revenue Down
Aktiekapital: 4 450 4 450
Antal anställda: 139 Revenue Up 134 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 30,1% Revenue Down 34,0% Revenue Up
Omsättning per anställd: 3 863 Revenue Up 3 721 Revenue Down
Lönsamhet: -0,1% -0,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -1,4% Revenue Up -1,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 135,5% Revenue Down 142,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,2% Revenue Up 0,1% Revenue Down
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 536 948
Finansiella kostnader: 560
Resultat efter finansnetto: -362
Balansomslutning: 83 876
Omsättningstillgångar: 78 587
Kortfristiga skulder: 58 002
Justerat eget kapital: 25 284
Aktiekapital: 4 450
Antal anställda: 139

Nyckeltal

Soliditet: 30,1%
Omsättning per anställd: 3 863
Lönsamhet: -0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -1,4%
Balanslikviditet: 135,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,2%