Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0648631-2

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 808 Revenue Down
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 281 Revenue Up
Balansomslutning: 1 380 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 471 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 99 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 281 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 9 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 92,8% Revenue Down
Omsättning per anställd: 90 Revenue Up
Lönsamhet: 34,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 21,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 475,8% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 20,4% Revenue Up
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 719
Finansiella kostnader: 5
Resultat efter finansnetto: 231
Balansomslutning: 1 421
Omsättningstillgångar: 598
Kortfristiga skulder: 58
Justerat eget kapital: 1 363
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 9

Nyckeltal

Soliditet: 95,9%
Omsättning per anställd: 80
Lönsamhet: 32,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,9%
Balanslikviditet: 1.031,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 16,6%