Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0849160-9

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201604
Antal månader: 12
Omsättning: 1 596 Revenue Up
Finansiella kostnader: 4
Resultat efter finansnetto: 77 Revenue Up
Balansomslutning: 324 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 0 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 181 Revenue Up
Justerat eget kapital: 117 Revenue Up
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 11 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 36,1% Revenue Down
Omsättning per anställd: 145 Revenue Up
Lönsamhet: 4,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 65,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 0,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 25,0% Revenue Up
Bokslut 201704
Antal månader: 12
Omsättning: 1 600
Finansiella kostnader: 5
Resultat efter finansnetto: 42
Balansomslutning: 273
Omsättningstillgångar: 13
Kortfristiga skulder: 176
Justerat eget kapital: 89
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 13

Nyckeltal

Soliditet: 32,6%
Omsättning per anställd: 123
Lönsamhet: 2,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 47,2%
Balanslikviditet: 7,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 17,2%