Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0154405-0

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201512
Antal månader: 12
Omsättning: 498 Revenue Down
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: 46 Revenue Up
Balansomslutning: 107 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 2 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 130 Revenue Down
Justerat eget kapital: -22 Revenue Up
Aktiekapital: 1

Nyckeltal

Soliditet: -20,6% Revenue Up
Lönsamhet: 9,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -209,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 1,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 45,8% Revenue Up
Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 819
Finansiella kostnader: 4
Resultat efter finansnetto: 42
Balansomslutning: 126
Omsättningstillgångar: 30
Kortfristiga skulder: 118
Justerat eget kapital: 9
Aktiekapital: 1

Nyckeltal

Soliditet: 7,1%
Lönsamhet: 5,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 466,7%
Balanslikviditet: 25,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 36,5%