Lohjan Kylmäkuljetus Juvonen Oy
Kasarminkatu 11 B 2
FI-08100 Lohja
Besöksadress:
Kuljunkatu 36
FI-08150 Lohja
Kommun: Lojo
Län: Södra Finland
Fax: +358 (0)19343566

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: -7
Balansomslutning: 546
Omsättningstillgångar: 32
Kortfristiga skulder: 191
Justerat eget kapital: 49
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 9,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -14,3%
Balanslikviditet: 16,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,0%