Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556343-4892

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201906 201806 201706
Antal månader: 12 12
Omsättning: 8 454 Revenue Up 7 205 Revenue Up 6 272
Finansiella kostnader: 1 Revenue Up 0 0
Resultat efter finansnetto: 1 013 Revenue Down 1 041 Revenue Up 845
Balansomslutning: 2 448 Revenue Up 2 204 Revenue Up 1 817
Omsättningstillgångar: 1 851 Revenue Up 1 603 Revenue Up 1 166
Kortfristiga skulder: 664 Revenue Up 521 Revenue Up 180
Justerat eget kapital: 1 557 Revenue Up 1 495 Revenue Up 1 485
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 4 4 Revenue Up 3

Nyckeltal

Soliditet: 63,6% Revenue Down 67,8% Revenue Down 81,7%
Omsättning per anställd: 2 114 Revenue Up 1 801 Revenue Down 2 091
Lönsamhet: 12,0% Revenue Down 14,4% Revenue Up 13,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 65,1% Revenue Down 69,6% Revenue Up 56,9%
Balanslikviditet: 278,8% Revenue Down 307,7% Revenue Down 647,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 41,4% Revenue Down 47,2% Revenue Up 46,5%
Bokslut 201906
Antal månader: 12
Omsättning: 8 454
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 1 013
Balansomslutning: 2 448
Omsättningstillgångar: 1 851
Kortfristiga skulder: 664
Justerat eget kapital: 1 557
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 63,6%
Omsättning per anställd: 2 114
Lönsamhet: 12,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 65,1%
Balanslikviditet: 278,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 41,4%