Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556343-4892

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201806 201706
Antal månader: 12 12
Omsättning: 7 205 Revenue Up 6 272 Revenue Down
Finansiella kostnader: 0 0
Resultat efter finansnetto: 1 041 Revenue Up 845 Revenue Up
Balansomslutning: 2 204 Revenue Up 1 817 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 1 603 Revenue Up 1 166 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 521 Revenue Up 180 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 495 Revenue Up 1 485 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 4 Revenue Up 3 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 67,8% Revenue Down 81,7% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 801 Revenue Down 2 091 Revenue Up
Lönsamhet: 14,4% Revenue Up 13,5% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 69,6% Revenue Up 56,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 307,7% Revenue Down 647,8% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 47,2% Revenue Up 46,5% Revenue Up
Bokslut 201806
Antal månader: 12
Omsättning: 7 205
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 1 041
Balansomslutning: 2 204
Omsättningstillgångar: 1 603
Kortfristiga skulder: 521
Justerat eget kapital: 1 495
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 67,8%
Omsättning per anställd: 1 801
Lönsamhet: 14,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 69,6%
Balanslikviditet: 307,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 47,2%