Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556346-6498

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 15 152 Revenue Up 11 151 Revenue Down 15 064
Finansiella kostnader: 100 Revenue Up 40 Revenue Up 0
Resultat efter finansnetto: 1 873 Revenue Down 2 320 Revenue Down 2 372
Balansomslutning: 7 651 Revenue Up 6 410 Revenue Down 8 500
Omsättningstillgångar: 7 073 Revenue Up 6 282 Revenue Down 8 355
Kortfristiga skulder: 1 880 Revenue Down 4 488 Revenue Down 6 516
Justerat eget kapital: 1 571 Revenue Down 1 922 Revenue Down 1 984
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 6 Revenue Up 5 5

Nyckeltal

Soliditet: 20,5% Revenue Down 30,0% Revenue Up 23,3%
Omsättning per anställd: 2 525 Revenue Up 2 230 Revenue Down 3 013
Lönsamhet: 12,4% Revenue Down 20,8% Revenue Up 15,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 119,2% Revenue Down 120,7% Revenue Up 119,6%
Balanslikviditet: 376,2% Revenue Up 140,0% Revenue Up 128,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 25,8% Revenue Down 36,8% Revenue Up 27,9%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 15 152
Finansiella kostnader: 100
Resultat efter finansnetto: 1 873
Balansomslutning: 7 651
Omsättningstillgångar: 7 073
Kortfristiga skulder: 1 880
Justerat eget kapital: 1 571
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 20,5%
Omsättning per anställd: 2 525
Lönsamhet: 12,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 119,2%
Balanslikviditet: 376,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 25,8%